Despre noi/About us/Über uns


Asociația “Dogs Center”, din Resita, Judetul Caras-Severin, este o organizatie neguvernamentala, non-profit, caritabila, de protectie a animalelor, fiind constituita legal, cu statut si un act constitutiv, legalizat si aprobat de autoritatile romane.

Denumirea entitatii non-profit: ASOCIATIA DOGS CENTER 
CODUL DE IDENTIFICARE FISCALA AL ENTITATII NONPROFIT: 25661547

REVOLUT: 0040722228122
CONT BANCAR IBAN RON: RO30BTRLRONCRT0379819301
IBAN EURO: RO77BTRLEURCRT0379819301
PayPal: dogscenteresita@yahoo.com

Proiecte incheiate cu succes:

Peste 1.600 de caini si pisici au fost adoptati pe pagina noastra de facebook prin promovarea pozelor cu animale si printr-un proiect numit: „Salveaza o viata! Adopta!” organizand targuri de adoptii in Resita, unde ducem cate 30 de caini si pisici in centrul orasului sau in parcuri, asteptand sa fie adoptati, dupa ce au fost sterilizati, microcipati, vaccinati conform legii.

Sterilizarea a peste 1.000 de caini si pisici. Dorim anual sa putem oferi sterilizarea gratuita cu ajutorul donatiilor si cu ajutorul a 3,5% din impozitul pe venit anual si 20% din impozitul pe profit pentru firme, totul este gratuit din partea persoanelor fizice si juridice!

Echipa

Loredana Miclosina (Palcovici)
PRESEDINTE

Cu un mare regret și un gol în suflet anunțăm că Vicepreședintele Asociației Dogs Center, Carmen Imbrea a plecat prea devreme. Ceasul despărțirii a sosit mult prea devreme pentru ea, dar astăzi 04.09.2021, Dumnezeu a ales să o ia de lângă noi. O Profesoară cu suflet de aur, o mare iubitoare de animale și oferind sprijin necondiționat oamenilor și elevilor. Drum lin suflet bun și condoleanțe familiei!

PROIECTELE NOASTRE DE ZILNICE

♥ Salvarea animalelor de anumite boli sau accidente. Accidente de masini au fost Labus (album), care a avut piciorul drept din spate rupt in urma unui accident rutier si pus in tije metalice, iar acum revenindu-si in totalitate si fiind adoptat. Alti catei salvati din accidente de masina au fost Lucky, Bella, Angel, Pami și Purry, Pako (albume pe Facebook) care din pacate au ramas paralizati cu picioarele din spate.
♥ Alte cazuri au fost Linda, Norocel și alți pui (albume pe Facebook) care au avut parvoviroza si au reusit pana la urma sa infrunte aceasta boala.
♥ Alte cateluse salvate de diferite tumori cum au fost Cindy si Diana (albume pe Facebook) fiind adoptate in Germania, iar altii salvati de raie, Leo, Happy și alți pui (albume pe Facebook) adoptati in Romania si Germania.
♥ Am mai avut doua cazuri deosebite cu 2 pisici cu pui, care au adoptat cate un pui de catel fiecare, acei pui fiind abandonati la gunoi avand doar cateva zile. La ora actuala fiind dati spre adoptie.
♥ Salvarea unei berze din satul Iaz, careia i-am oferit tratamentul necesar si am mers cu ea in satul Cristian, langa Sibiu, unde exista o asociatie de protectie a berzelor “Prietenii Berzelor” care au avut in continuare grija de această și cu care am pastrat legatura de peste 10 ani.
♥ Am fost solicitati si am mers la diferite interventii in judetul Caras-Severin pentru drepturile animalelor si unde am fost anuntati de catre Institutul de Politie sau locuitori. In urma interventiilor, li s-au deschis dosare penale anumitor persoane care maltratau animale si nu respectau legea pentru protectia animalelor.
♥ Organizarea pentru prima data in Resita a “Ziua International a Animalelor”, avand loc pe 1 octombire, unde am avut sprijinul Primariei, Institutului de Politie si Jandarmi, pentru o demonstratie de dresaj, precum si orchestra organizata de Liceul de Arta si alte multe surprize (facepainting, baloane in forma de animalute, concurs pt cel mai deosebit animalut, targ de adoptii).
♥ Colaborarea cu mai multe scoli si publicarea unei Reviste cu toate informatiile necesare despre protectia si ingrijirea animalelor de companie!
♥ Zeci de targuri de adoptie oranizate, precum si alte evenimente, spectacole caritabile etc. 

Misiunea noastra

ASOCIAȚIA “DOGS CENTER RESITA” isi propune sterilizarea cainilor si a pisicilor comunitari, organizarea programelor scolare pentru a schimba mentalitatea noilor generatii referitoare la iubirea fata de animale, oferirea unui adapost pentru un numar limitat de caini si pisici abandonati, asistenta medicala pisicilor si cainilor comunitari, bolnavi si/sau raniti accidental sau intentionat.

Mai multe detalii despre noi gasiti aici: Proiecte si Articole


English:
About us
The „Dogs Center” Association, from Resita Cunty Caras-Severin, Romania, is a non-profit, charitable, animal protection NGO, being legally constituted, with statute and a constitutive act, legalized and approved by the Romanian authorities.

Successfully completed projects:

More than 1,600 dogs and cats were adopted on our facebook page by promoting animal pictures and through a project called „Save a life! Adopt! ” in Resita, organising adoptions fairs where we took 30 dogs and cats waiting to be adopted, after they were sterilized, microcipated, vaccinated.

Sterilization of more than 800 dogs and cats. We want annually to offer free sterilization by means of donations and 3,5% of annual income.

♥ Saving animals from certain illnesses or accidents. The car accidents were Labus (album), which had its right leg torn after a road accident and put in metal rods, and now it is totally recovering and being adopted. Other dogs saved from car accidents were Lucky, Bella, Angel, Pami and Purry, Pako (albums on Facebook) that unfortunately remained paralyzed with their back legs.
♥ Other cases were Linda, Norocel and other puppies (Facebook albums) who had parvovirosis and managed to overcome this disease.
♥ Another puppies saved by certain tumors such as Cindy and Diana (albums on Facebook) are adopted in Germany, and others saved by wrinkle, Leo, Happy and other puppies (Facebook albums) adopted in Romania and Germany.
♥ We also had two special cases with 2 cats with kittens, each adopting a puppy, each puppy being abandoned in the garbage, having only a few days of life. At present, they are being adopted.
♥ We saved a stork from the laz village, to which we offered the necessary treatment and we went with it to the village of Cristian, near Sibiu, where there is an association for the protection of storks „Stork Friends,” who had taken care of it, and with which we have been kept in touch for over 10 years.
♥ We have been asked and we went to various interventions in Caras-Severin County for Animal Rights, when we were notified by the Police Institute or by residents. As a result of the interventions, criminal files were opened for certain persons who maltreated animals and did not respect the law on animal protection.
♥ Organizing for the first time in Resita of „The International Day of Animals”, taking place on October 1, where we had the support of the City Hall, the Police Institute and the Gendarmes for a training demonstration, as well as the orchestra organized by the Art High School and many other surprises (facepainting, animal-shaped balloons, competition for the most special animal, adoption fair).
♥ Collaborate with several schools and publish a Magazine with all the necessary information about pet protection and care!
♥ Dozens of adoption fairs organized, as well as other events, charity shows etc. 

Our mission

The ASSOCIATION „DOGS CENTER” aims to sterilize community dogs and cats, school program to change the vision of new generations for protecting animals, provide shelter for a limited number of abandoned dogs and cats, medical assistance to cats and community dogs, ill and / or injured accidentally or intentionally.

For more details about us, you can find it here: Projects and Articles

Non-profit entity name: ASOCIATIA DOGS CENTER
Tax Identification Number of the non-profit entity: 25661547

REVOLUT: 0040722228122
IBAN RON: RO30BTRLRONCRT0379819301
IBAN EURO: RO77BTRLEURCRT0379819301
PayPal: dogscenteresita@yahoo.com


Deutsch:
Über uns

Die „Dogs Center” Association, von Resita, Caras-Severin, Rumanien, ist eine Nichtregierungsorganisation, gemeinnützige,Tierschutz-NGO, die gesetzlich konstituiert ist, mit Statut und Verfassungsakt, legalisiert und von den rumänischen Behörden genehmigt wird.

Erfolgreich abgeschlossene Projekte:

Auf unserer Facebook-Seite wurden mehr als 1.600 Hunde und Katzen adoptiert, durch Werbung für Tierbilder und durch das Projekt „Rette ein Leben! Adoptiere!”, als wir organisieren Adoptionmessen in Resita, nahmen wir 30 Hunde und Katzen mit, die darauf warten, adoptiert zu werden,  nachdem sie sterilisiert, mikrocipated und geimpft wurden.

Sterilisation von mehr als 800 Hunden und Katzen. Wir möchten jährlich eine kostenlose Sterilisation mittels Spenden und 3,5% des Jahreseinkommens anbieten.

♥ Tierrettung bei bestimmten Krankheiten oder Unfällen. Bei den Autounfällen handelte es sich um Labus (Album), bei dem das rechte Bein nach einem Verkehrsunfall gerissen und Metallstangen eingesetzt wurde. Jetzt erholt es sich und wird adoptiert. Weitere vor Autounfällen gerettete Hunde waren Lucky, Bella, Angel, Pami und Purry, Pako (Album auf Facebook), die leider mit ihren Hinterbeinen gelähmt blieben.
♥ Andere Fälle waren Linda, Norocel und andere Welpen (Facebook-Alben), die Parvovirose hatten und diese Krankheit überwinden konnten.
♥ Andere Welpen, die von bestimmten Tumoren wie Cindy und Diana (Alben auf Facebook) gerettet wurden, werden in Deutschland adoptiert; und andere, die von der Faltenbildung gerettet wurden, als Leo, Happy und andere Welpen (Facebook-Alben), die in Rumänien und Deutschland adoptiert wurden.
♥ Wir hatten auch zwei Sonderfälle mit 2 Katzen mit Kätzchen, von denen jedes einen Welpen adoptierte. Jeder Welpe wurde im Müll ausgesetzt und hatte nur wenige Tage im Leben. Derzeit werden sie adoptiert. 
♥ Wir haben einen Storch aus dem Dorf Iaz gerettet, für den wir die notwendige Behandlung angeboten haben, und sind damit in das Dorf Cristian in der Nähe von Sibiu gefahren, wo es einen Verein zum Schutz der Störche „Storchenfreunde” gibt, die sich darum gekümmert hatten es und mit dem wir seit über 10 Jahren in Verbindung bleiben.
♥ Wir wurden gefragt und wir gingen zu verschiedenen Interventionen im Kreis Caras-Severin für Tierrechte, als wir vom Polizeiinstitut oder von Bewohnern benachrichtigt wurden. Infolge der Interventionen wurden Strafakten für bestimmte Personen eröffnet, die Tiere misshandelt haben und das Tierschutzgesetz nicht beachtet haben.
♥ Zum ersten Mal organisierten wir in Resita den „Internationalen Tag der Tiere”, der am 1. Oktober stattfand. Dort hatten wir die Unterstützung des Rathauses, des Polizeiinstituts und der Gendarmen für eine Schulungsdemonstration sowie das von die Kunsthochschule und viele andere Überraschungen (Gesichtsbemalung, Luftballons in Tierform, Wettbewerb um das besondere Tier, Adoptionsmesse).
♥ Arbeiten mit mehreren Schulen zusammen und veröffentlichen ein Magazin mit allen notwendigen Informationen über den Schutz und die Pflege von Haustieren!
♥ Dutzende von Adoptionsbörsen sowie andere Veranstaltungen, Wohltätigkeitsveranstaltungen usw. organisiert. 

Unsere Aufgabe

Die Vereinigung DOGS CENTER zielt darauf ab, Gemeinschaftshunde und Katze zu sterilisieren, Schulprogramme, eine begrenzte Anzahl von aufgegebenen Hunden und Katzen unterzubringen, Katzen und Gemeinschaftshunde medizinisch zu versorgen, die krank und / oder verletzt versehentlich oder vorsätzlich  sind.

Weitere Details über uns finden Sie hier: Projekte und Artikel

Name des gemeinnützigen Unternehmens: ASOCIATIA DOGS CENTER
Steueridentifikationsnummer des gemeinnützigen Unternehmens: 25661547

REVOLUT: 0040722228122
IBAN RON: RO30BTRLRONCRT0379819301
IBAN EURO: RO77BTRLEURCRT0379819301
PayPal: dogscenteresita@yahoo.com